Vrouwen krijgen een streepje voor in het leger: sneller een baan én promotie | Binnenland

Defensie legt zichzelf geen keihard quotum op, maar wel een ’streefcijfer’ van 30 procent vrouwen bij de krijgsmacht. „Defensie heeft meer mensen nodig: de vijver van potentiële kandidaten moet breder”, zegt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) daarover. Volgens de hoogste militair, Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, ’presteren divers samengestelde teams beter’.

De wens om meer vrouwen bij het leger te krijgen, hing al langer in de lucht. Voormalig defensieminister Henk Kamp zei vorig jaar in een interview met De Telegraaf dat het ’in de huidige samenleving niet past dat je zo laag in het percentage vrouwen zit’. Van het militair personeel is slechts 11 procent vrouw, bij het burgerpersoneel gaat het om 26 procent: gemiddeld is 16 procent van de defensiemedewerkers vrouw.

Werving

Staatssecretaris Van der Maat erkent dat het een hele kluif wordt om meer vrouwen te werven. Hoewel het streefcijfer in 2030 gehaald moet worden, lijkt nu al vast te staan dat dit voor sommige gevechtseenheden niet gaat lukken. Bij het Korps Mariniers, bij de landstrijdkrachten en in technische functies ’komt het werken met streefcijfers te vroeg en is het nog niet haalbaar’, meldt Van der Maat aan de Tweede Kamer.

Hij gaat nu een ’voorkeursbeleid’ invoeren. Dat betekent dat een vrouw de voorkeur krijgt bij gelijke geschiktheid, zowel bij sollicitaties als bevorderingen. Bovendien worden vrouwen sneller beoordeeld als zij zich aanmelden voor een functie bij de krijgsmacht. Dat geldt ook voor topfuncties, bijvoorbeeld bij het ministerie van Defensie in Den Haag.

Gevoelig

Dat vrouwen bij bevorderingen nu een streepje voor krijgen, ligt zeer gevoelig binnen het leger. „Iemand die al vier jaar toe is aan bevordering laat je misschien inhalen door een vrouw die er nog maar net aan toe is”, zegt Boudewijn Boots, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, in NRC. „Maar het moet gebeuren om het aantal vrouwen in de top te vergroten.”

Ook Van der Maat verwacht dat dit tot weerstand zal leiden. „We erkennen dat deze maatregelen verschillende sentimenten oproepen binnen de organisatie, waarbij de zorg bestaat dat aanpassing van eisen leidt tot het verlagen hiervan”, stelt hij. Maar volgens hem blijven de eisen op niveau. „We leveren niet in op kwaliteit, maar we gaan juist verbreden, versnellen en differentiëren waar dat nodig is.”

Vergelijkbare artikelen

Meest populair