Prijzen ver(drie)dubbeld, Russische exclave Kaliningrad voelt EU-sancties

Hoe Königsberg een Russische stad werd

Kaliningrad kent een lang verleden als de Duitstalige, Pruisische stad Königsberg. De Hanzestad floreerde door de tactische ligging aan de Oostzee. Onder meer de wereldberoemde filosofen Immanuel Kant en Hannah Arendt woonden in de universiteitsstad.

Na hevige gevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog viel de stad in handen van de Sovjets, die de stad omdoopten in Kaliningrad, vernoemd naar een Sovjetpoliticus die overigens geen enkele relatie met de stad had. Het verwoeste historische centrum werd volgens Sovjet-idealen herbouwd, De Duitse bevolking werd verjaagd, Russische inwoners werden aangemoedigd in de stad te gaan wonen.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bleef Kaliningrad Russisch, maar werd het gebied afgescheiden van de rest van het land door de onafhankelijkheid van de voormalige Sovjetrepublieken Belarus en Litouwen.

Vergelijkbare artikelen

Meest populair