Antwoorden op jullie vragen over de APB: ‘Maatwerk is ingewikkeld’ | NU

Onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot zaten een uur lang klaar om al jullie vragen over de Algemene Politieke Beschouwingen te beantwoorden. Hier vind je een overzicht van de beste en meestgestelde vragen. Wil je alle vragen en antwoorden teruglezen? Klik dan hier.

Klemmen: Gaat de AOW per 1 januari 2023 in één keer met 10 procent omhoog of stapsgewijs?

“De AOW wordt inderdaad per 2023 in één keer met 10 procent verhoogd. Daarmee stijgt deze ouderdomsuitkering mee met het minimumloon. Die koppeling staat in de wet.”

“Er is een kleine maar. Want naast de verhoging van de AOW, wordt de IOAOW verlaagd en in 2025 helemaal afgeschaft.”

“Deze IOAOW is een aanvullend inkomen voor gepensioneerden. De verhoging van de AOW wordt met deze afschaffing deels betaald. Om een beeld te geven: de kosten voor de verhoging van de AOW zijn 2,4 miljard euro. Het afschaffen van de IOAOW levert 1,8 miljard euro op. Het is dus een klein beetje een sigaar uit eigen doos.”

Theo: Waarom maakt de regering de salderingsregeling niet permanent?

“Het kabinet verwacht dat zonnepanelen steeds goedkoper worden en op den duur ook zonder de subsidieregeling rendabel zijn. Ze zijn sowieso al ruim binnen de levensduur van 25 jaar terugverdiend. De staatskas loopt bovendien veel geld mis. Zo loopt de overheid honderden miljoenen aan energiebelasting mis. Deze middelen kan het kabinet dan voor iets anders inzetten. Ook speelt de overbelasting van het elektriciteitsnet mee.”

“Wel is het politiek ingewikkeld gebleken om een start te maken met het afbouwplan, omdat er nog steeds veel mensen gebruik van maken. De afbouw is dit voorjaar opnieuw uitgesteld. Die keer tot 2025. De einddatum van 2031 staat nog wel overeind, maar het aangepaste wetsvoorstel moet nog naar de Kamer.”

Corrie: Wat gebeurt er met het stadswarmtetarief? Uiteindelijk is dat gekoppeld aan de gasprijs.

“Dat is nog niet bekend. Het kabinet heeft gisteren laten weten de komende weken het prijsplafond op energie uit te werken. Daarbij gaan de kabinetsleden ook bekijken hoe ze huishoudens die op een warmtenet aangesloten zijn in de maatregel kunnen inpassen. Binnenkort wordt hier dus duidelijkheid over verwacht.”

“Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) werkt trouwens ook aan een plan om de gasprijs en warmteprijs los te koppelen, maar dit zit er zeker voor volgend jaar nog niet in. De nieuwe Warmtewet zal nog wel even op zich laten wachten.”

Zwier: Komt er een compensatie voor mensen die geen gas verbruiken?

“Mensen met bijvoorbeeld een warmtepomp verbruiken veel stroom en weinig gas. In normale omstandigheden is dat duurzamer en goedkoper, want gas is duurder.”

“Met het prijsplafond dreigen huishoudens met een warmtepomp vanwege het grote stroomverbruik boven het prijsplafond uit te komen. In dat geval betalen ze het actuele, veel hogere tarief. Dan kan gas dat onder het prijsplafond zit goedkoper zijn.”

“Premier Mark Rutte heeft beloofd dat het kabinet hiernaar gaat kijken. Maar maatwerk is ingewikkeld, waarschuwde hij gelijk. ‘Geen garanties’, was zijn boodschap dan ook.”

Ton: Mijn vrouw is om medische redenen afhankelijk van 24 uur zuurstof. Kan ik ergens mijn verhaal doen over tegemoetkoming?

“Op dit moment is er voor mensen die om medische redenen meer energie verbruiken nog geen specifieke regeling. De zorgen leven wel in de Kamer en ook het kabinet is zich van deze kwetsbare groep bewust, zei Rutte gisteren. De premier merkte daar wel bij op dat hij niet de indruk wil wekken dat het kabinet dit kan oplossen. De Kamer heeft het kabinet wel verzocht om met urgentie te onderzoeken of er iets geregeld kan worden.”

Reijnders: Zijn er partijen die opperen de sancties tegen Rusland te versoepelen om weer goedkoper gas te kunnen krijgen?

“Ja, dat doen de PVV, FVD en eenpitter Van Haga. Zij stemden in juni nog voor een motie van Van Haga waarin hij opriep de sancties stop te zetten. Het kwam de afgelopen dagen ook even ter sprake in het debat. Zo zei PVV-leider Geert Wilders dat hij de oorlog veroordeelt, maar dat hij niet wil dat de sancties de Nederlandse burger harder raken dan Rusland zelf.”

Benieuwd naar de overige vragen en antwoorden? Klik dan hier

Vergelijkbare artikelen

Meest populair