Meer aandacht voor mentale gezondheid jongeren

0
39
Nieuws


SCHAGEN – Het jaarverslag inzake voortijdig schoolverlaters, leerplicht en RMC-coördinatoren (regionaal meld en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) over het school jaar 2021-2022 in de Kop van Noord-Holland is vorige week gepubliceerd. In dit verslag wordt vooral teruggeblikt op de corona-effecten onder jongeren. Deze effecten baren de gemeente Schagen zorgen en daarom wil zij de komende jaren extra aandacht besteden aan de mentale gezondheid onder jongeren. Hoewel er vanwege corona nog geen echte conclusies getrokken kunnen worden over het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio, is er wel een minimale stijging te zien. Daarom zet de gemeente ook in op het achterhalen van de redenen van schooluitval.

Onderzoek wees uit dat jongeren in de tijd van quarantaine en thuisonderwijs zich minder goed zijn gaan voelen en meer last hebben van mentale problemen. Gevoelens van eenzaamheid, somberheid en angst werden vaker genoemd dan voor de coronaperiode. Dit beeld wordt ook herkend door het onderwijs en de gemeenten. Hoeveel invloed dit precies heeft gehad op verzuimcijfers en stoppen met school of werk, is volgens de gemeente moeilijk te zeggen. De aandachtspunten voor de komende jaren liggen voor de gemeente dan ook bij de mentale en persoonlijke problematiek die door jongeren zelf wordt aangegeven en wordt waargenomen door professionals. Een integrale samenwerking binnen gemeenten en netwerkpartners om hierop in te zetten is cruciaal. Volgens de gemeente leert de ervaring dat preventief inzetten van belang is: op jonge leeftijd inzetten op veerkracht en weerbaarheid loont. Ook is vroegtijdige signalering belangrijk in het voorkomen van verzuim en voortijdig schoolverlaten.

Focus op redenen schooluitval

Een echte conclusie over de voortgang van de inzet op voortijdig schoolverlaters kan de gemeente nog niet trekken. Daarvoor zijn de coronajaren een te grote belemmering geweest en zitten ze bij verschillende ontwikkelingen nog in een startfase. Er is wel een duidelijke verbetering in de samenwerking te zien en de afspraken die daarin tussen onderwijs, gemeenten, zorg en samenwerkingsverband gemaakt zijn en worden. Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio is, weliswaar minimaal, gestegen, maar minder dan de landelijk cijfers aan stijging laten zien. In de gemeente Schagen gaat het om 9975 schooluitvallers in de leeftijd van 5 tot 23 jaar die óf nog leerplichtig zijn of nog geen startkwalificatie hebben. Dat er ondanks alle inspanningen meer voortijdig schoolverlaters zijn dan landelijk roept vragen op. Daarom legt de gemeente de focus de komende tijd op het achterhalen van de redenen van schooluitval.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in