Kampen houdt koers op de lokale gezondheidsaanpak

0
30

Het college van burgemeester en wethouders stelde vandaag het uitvoeringsplan vast van de lokale Gezondheidsagenda 2022-2025 ‘Gezondheid Voorop!’. Dit uitvoeringsplan laat zien hoe we het komend jaar uitvoering geven aan de lokale Gezondheidsagenda. Het is een bundeling van activiteiten, projecten en diensten die binnen de gemeente samen met verschillende partners zijn opgepakt of gaan worden. Het belangrijkste doel is dat de gezondheidsverschillen worden verkleind en dat kansen op het gebied van gezondheidsbevordering goed benut worden.

Een goede gezondheid is belangrijk. Het gaat om veerkracht, om meedoen in de samenleving en een betekenisvol leven leiden. Gezondheidsbevordering wordt daarom vanuit een breed perspectief aangepakt. Het gaat niet alleen om ‘Ziekte en Zorg’, maar ook om ‘Gezondheid en Gedrag’. We zetten daarom in op alle aspecten van positieve gezondheid.

In de vorig jaar vastgestelde lokale Gezondheidsagenda 2022-2025 worden ambities op het gebied van gezondheid beschreven. Deze ambities zijn nu vertaald naar acties en hiermee wordt de aanpak concreet. We bouwen niet alleen voort op het vele goede dat er al in Kampen gebeurt op het gebied van gezondheid maar brengen hier ook meer samenhang en focus in aan. Zowel vanuit het sociale domein, als vanuit het fysieke domein.

Vanuit die brede blik zijn vijf speerpunten opgenomen in de lokale gezondheidsagenda:
1. Gezonde fysieke en sociale leefomgeving
2. Gezondheidsachterstanden verkleinen
3. Psychische en mentale gezondheid
4. Vitaal ouder worden
5. Gezonde leefstijl

Wethouder Gezondheid Jan Peter van der Sluis: “We vinden het belangrijk dat alle inwoners zich fit voelen, lekker in hun vel zitten en mee kunnen doen. Gezond gedrag en een gezonde leefstijl zou gewoon moeten zijn of worden. Daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de gezonde keuze de logische en gemakkelijke keuze is. We willen iedereen hierin ondersteunen en aanmoedigen door een sociaal en fysiek gezonde leefomgeving te bieden. We hebben de krachten gebundeld met onze partners in de gemeente, zoals GGD IJsselland, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties, sportaanbieders en regiogemeenten. Samen ondersteunen we Kampenaren in het versterken van hun eigen regie en bij hun keuzes voor een gezond en veerkrachtig leven.”

Ook met het traject ‘Versterken sociale basis’ en met het ‘Kamper Leefstijlakkoord’ en de ‘Lokale Educatieve Agenda’ zetten we daarin al goede stappen en werken we met onze partners aan een stevig netwerk van organisaties in de gemeente.


 


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in