GGD onderzoekt gevolgen coronaperiode op gezondheid, leefsti…

 © Hollandse Hoogte / Robin Utrecht ROBIN UTRECHT

Heerlen

De GGD’s in Zuid- en Noord-Limburg gaan de gevolgen van de coronaperiode op gezondheid, leefstijl en welzijn onder 18-plussers onderzoeken.

Het grootschalig onderzoek vindt plaats in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en. Met de onderzoeksresultaten bepalen gemeenten, GGD’s en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Uitnodiging

Ongeveer 65.000 willekeurig gekozen mensen in Limburg worden benaderd om mee te doen aan een vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen vanaf 23 september een uitnodiging om deel te nemen.

In het onderzoek worden vragen gesteld over gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en de impact van corona. „Voor een goed en betrouwbaar beeld is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen met het onderzoek”, zo laat een woordvoerder van de GGD weten.

Extra meting

Normaal gesproken voert de GGD de Gezondheidsmonitor één keer in de vier jaar uit. In deze extra meting wil de GGD de gevolgen van de coronaperiode in kaart brengen.

Het onderzoek loopt tot begin december. De eerste onderzoeksresultaten worden in de loop van 2023 bekendgemaakt.

Vergelijkbare artikelen

Meest populair