EZ organiseert menstruatie-armoede bewustwordingsactiviteit – Waterkant

QHet Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft een bewustwordingsactiviteit georganiseerd naar aanleiding van menstruatie-armoede. Hieraan hebben ook verschillende importeurs geparticipeerd waarbij menstruatieproducten tegen aangepaste prijzen zijn verkocht aan consumenten.

De deelnemende importeurs waren Firgos N.V, Subsico N.V., Hem Suriname en NV Dam en Stichting Boss Caribbean Creation. De activiteit heeft op vrijdag 5 augustus plaatsgevonden op het terrein van het ministerie.

Er is de afgelopen tijd door volksvertegenwoordigers specifiek aandacht gevraagd voor menstruatie-armoede. Hierop heeft het ministerie van EZ, met name de afdeling Consumentenzaken, ingespeeld. Dit initiatief zal uitgebreid worden naar de overige districten.

Er is sprake van menstruatie-armoede wanneer mensen niet genoeg geld hebben om producten zoals tampons, maandverband of menstruatiecups aan te schaffen. Maandverband is tevens een basisgoed welke voorkomt op de lijst van de basis- en strategische goederen van het ministerie. De afdeling Consumentenzaken van het Onderdirectoraat Interne Markt is regelmatig bezig om consumenten te informeren over hun rechten en plichten en deelt ook regelmatig tips met hen.

Er zijn diverse stichtingen zoals Single mother project Suriname en Ladies Talk Foundation die met beperkte middelen op gezette tijden maandverband aanbieden aan degenen die het niet kunnen permitteren.

Minister Rishma Kuldipsingh van EZ heeft Judith Faerber, voorzitter van de stichting Single mother project Suriname, een aantal pakketten met menstruatieproducten aangeboden. De pakketten zijn mogelijk gemaakt door vrijwilligers die gelden hebben ingezameld om de producten aan te schaffen voor degenen die het niet kunnen permitteren. Het pilotproject is vlot verlopen. Bekijk hier meer foto’s.


Vergelijkbare artikelen

Meest populair