Elke Zwolse jongere gezond en actief – RTV Focus

Zwolle – Jeugdgezondheid en Jeugdsport: twee belangrijke thema’s die ook nog eens nauw samenhangen.
Verschillende partijen in Zwolle werken aan deze thema’s, maar samen werken ze beter, sneller èn
bereiken ze meer jongeren. Als partners sloegen zij op 24 maart 2022 daarom de handen ineen voor
het versterken van onderlinge netwerken en verbinding middels de themadag ‘Elke Zwolse jongere
gezond en actief’ in het Academiehuis te Zwolle.

Themadag

De themadag werd geïnitieerd door het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen in samenwerking
met het Lectoraat Jeugd van Hogeschool Windesheim.
‘Met deze themadag is het gelukt om de verbinding aan te gaan met verschillende partners in de
regio, maar bovenal met de mensen waarvoor we het doen: de Zwolse jongeren. Met elkaar maken
we deel uit van een keten van organisaties, stichtingen, verenigingen en instanties dat samen werkt
aan hetzelfde doel: Elke Zwolse jongere gezond en actief!’, aldus Marieke Fix, practor van het
Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen.

De themadag ‘Elke Zwolse jongere gezond en actief’ werd mede mogelijk gemaakt door de partners Zwolle
Gezonde Stad, Gemeente Zwolle, Lectoraat Sportpedagogiek van Hogeschool Windesheim, Jeugdsport
Centrum, Travers, GGD IJsselland en SportService Zwolle.

Het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen

Het Practoraat Gezondheid, Sport en Bewegen, dat tijdens de themadag haar lancering vierde, is
ontstaan in opdracht van de onderwijsorganisatie Landstede Groep. Het practoraat zet zich middels
praktijkgericht onderzoek in voor het stimuleren en bevorderen van (toekomstige) gezondheid en
welzijn van studenten en medewerkers van Landstede Groep. Daarnaast maakt het zich hard voor
het afstemmen van het mbo-onderwijs op maatschappelijke ontwikkelingen, zodat studenten goed
worden voorbereid op het (toekomstige) beroep en de daaraan gestelde eisen en verwachtingen.

Vergelijkbare artikelen

Meest populair