Column Gezondheid en Psychologie: Goud voor een fooitje

Mantelzorger is goud waard. Mantelzorger krijgt een fooitje. Twee zinnen die beide een stukje van de werkelijkheid weergeven. En tegelijkertijd twee zinnen die in schril contrast staan tot elkaar. De tweede zin vormde afgelopen maandag (RD 21-3) de kop van het voorpagina-artikel over de afnemende waardering van mantelzorgers door gemeenten. De tegemoetkoming van 200 euro wordt sinds 2015 elk jaar minder, soms is het nog slechts een boeket bloemen. Juist in deze periode was ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn ”Mantelzorg” voor verzorgenden en verpleegkundigen om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen of te verminderen. Mensen worden immers steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Daardoor neemt het beroep op mantelzorgers toe en dat leidt steeds vaker tot overbelasting. Voor het ontwikkelen van deze richtlijn schreven we een subsidieaanvraag die begon met de eerste zin van deze column: Mantelzorgers zijn goud waard.

Vergelijkbare artikelen

Meest populair