Code geel in Limburg vanwege droogte; zandzakken in beken en waterlopen

Niet alle waterschappen in Nederland voeren kleurcodes, zegt de Unie van Waterschappen. Dat heeft ermee te maken dat de verschillen per regio groot zijn. Hoger gelegen delen van het land, zoals Limburg en de Veluwe, zijn voor het (grond)waterpeil afhankelijk van regenwater. Als er geen regen valt, dan slaat de droogte daar sneller toe dan in lagere delen van het land, zoals het westen van het land.

Dat Limburg code geel afkondigt betekent volgens de unie wel dat er iets aan de hand is. “Het waterschap probeert op deze manier een duidelijk signaal af te geven. De droogte slaat daar hard toe en daarom is het volgens hen nodig om maatregelen te nemen.”

‘Voldoende drinkwater niet meer zo vanzelfsprekend’

In het hele land zijn deze week maatregelen genomen tegen de droogte. Zo is het Volkerak-Zoommeer bij Tholen extra doorgespoeld om verzilting van het water te voorkomen en krijgt het Veluwemeer extra water uit het Markermeer om te voorkomen dat het waterpeil te ver zakt.

Nederland krijgt steeds vaker te maken met droogte. Twee jaar geleden moest het grootste waterbedrijf van Nederland, Vitens, mensen vragen om minder lang te douchen en om geen zwembaden in de tuin te vullen. Het bedrijf zag toen piekmomenten in de watervraag die 70 procent hoger waren dan gemiddeld, vooral op warme dagen.

Gisteren waarschuwden drinkwaterbedrijven dat goed en voldoende drinkwater in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend is. De voorziening staat onder druk vanwege de droogte, en de toenemende vraag. Ook gaat de kwaliteit van drinkwater achteruit vanwege vervuiling. De bedrijven gaan in heel Nederland met betrokken partijen praten over noodzakelijke maatregelen om de toekomst van het drinkwater veilig te stellen, meldt het ANP.

Mislukte oogst

Boeren hebben ook last van de droogte. Belangenvereniging ZLTO luidde vorige week de noodklok in Gelderland-Zuid, Noord-Brabant en Zeeland omdat de oogsten dreigen te mislukken. Omdat er geen regen valt, en de boeren in delen van Brabant niet mogen beregenen, ontkiemen de zaden niet.

Als de oogsten (deels) mislukken, is de vraag of er straks nog genoeg betaalbaar voedsel is, zegt ZLTO.

Boeren hopen op regen:

Vergelijkbare artikelen

Meest populair