CBS na onderzoek eerste twee golven: hogere sterfte door corona in grote stad | Binnenland

Het CBS keek in haar onderzoek naar het eerste coronajaar, van maart 2020 tot maart 2021. In die periode overleden er bijna 28.000 mensen aan Covid-19.

Opvallend daarbij is dat het risico om te overlijden aan corona bij mensen uit de laagste inkomensgroep die geen thuiszorg ontvingen of in een verpleeghuis zaten, 2,5 keer zo hoog lag als bij mensen uit de hoogste inkomensgroep zonder dergelijke zorg.

Volgens de CBS-onderzoekers kan het effect van een laag inkomen op sterfte voor een belangrijk deel verklaard worden door leefstijl, zoals roken, voeding en overgewicht.

Achtergrondstress

„Mensen met een laag opleidings- en inkomensniveau worden meer blootgesteld aan achtergrondstress”, stelt ook gezondheidseconoom Jochen Mierau. „Vervolgens blijkt ongezond eten voor hen de goedkoopste manier om aan de benodigde calorieën te komen.” Mierau geeft een voorbeeld: „Een paar zakken chips en een fles cola zijn het simpelst. Als gevolg van de stress zijn ze wat meer op de korte termijn gericht. Wat maakt het uit als je door veel te roken eerder doodgaat, als je nog niet eens zeker weet of je volgende week je huur kunt betalen? Die zorgen werken verslavingsgedrag in de hand.”

Hij vindt daarom dat ons land nog meer moet doen om gezond eten goedkoper te maken, zodat mensen weerbaarder zijn bij nieuwe golven. „Bovendien is het belangrijk dat het kabinet duidelijk een doelstelling uitspreekt en daar echt beleid op maakt.” Ook CBS-woordvoerder Ruben van Gaalen denkt dat preventie belangrijk is. Daarnaast geeft hij aan dat vaccineren de snelste interventie is tegen corona.

Ook wonen mensen uit die groep doorgaans krapper en zou het kunnen dat ze vaker werkzaam zijn in sectoren waar het niet goed mogelijk is om thuis te werken of op het werk de corona-adviezen goed na te leven. „Denk aan beroepen als bouwvakker en schoonmaker”, zegt Mierau.

Uit het onderzoek blijkt ook dat het overlijdensrisico in die periode beduidend hoger lag bij mensen met een migratieachtergrond. Met name onder mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse migratieachtergrond was het risico 1,6 tot 1,8 keer hoger dan voor mensen met een Nederlandse achtergrond. Zo vormde corona bij Marokkanen als doodsoorzaak een kwart van alle sterfgevallen, terwijl dat aandeel bij mensen met een Nederlandse achtergrond 15 procent bedroeg.

Kwetsbaarheid

Daarbij kan de toegang tot gezondheidszorg volgens Van Gaalen een rol spelen, al is dat niet getoetst. „Dat mes snijdt aan twee kanten, mensen weten hun weg bijvoorbeeld niet te vinden naar de gezondheidszorg en aan de andere kant bereikt informatie hen misschien niet. Dit kan leiden tot kwetsbaarheid.”

Uit de studie blijkt daarnaast dat het sterfterisico in grote steden hoger lag. Over het hele jaar bezien was 17 procent van de sterfgevallen in de grote vier steden het gevolg van corona, tegen 15 procent erbuiten. Dat zal mede te maken hebben met de hogere bevolkingsdichtheid en de doorgaans lagere inkomens, stellen de onderzoekers.

Vergelijkbare artikelen

Meest populair